Covid-19

Uppdaterad 2022-02-13

JOM studio utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet så att den hela tiden bedrivs säkert. Vi har två danssalar på totalt 120 kvm och 5 m högt i tak samt övriga ytor som receptionsdel, omklädningsrum, uppehållsrum och stretchyta på cirka 90 kvm, vilket ger oss gott om utrymme att hålla avstånd mellan klassbytena.

Lättade restriktioner 9 februari 2022 – Vi på JOM fortsätter stanna hemma vid förkylningssymptom så studion kan förbli en trygg plats att träna i. Vi har flera möjligheter att ta igen i missade klasstillfällen i våra Drop In-klasser.

Anpassningar

Studion ska vara en trygg och säker plats för både elever och instruktörer och vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer för företag. I Våra klasser har du om inget annat anges en egen stång/lyra/stol. Alla klasser och tillfällen för öppen träning måste bokas, varför det alltid är ett begränsat antal personer som samtidigt vistas i vår studio. Om vi behöver ställa in en klass på grund av att vi inte kan ordna vikarie eller om vi behöver göra nya anpassningar efter myndighetsrekommendationer så kommuniceras det alltid ut till berörda via mail. Vi försöker också undvika att samlas för många i studion tider när det är som mest verksamhet.

Dansklasser och träning

Vid tecken på luftvägsinfektion (hosta, feber eller andningssvårigheter) ska du alltid stanna hemma. Det gäller också dig som endast har lindriga symptom. Som elev har du möjlighet att ta igen missade sammankomster i andra klasser och i drop in-klasserna mellan kursomgångarna. På så vis behöver du inte missa några tillfällen om du blir sjuk. Vår abonnemangslösning gör det också ännu lättare för dig att få en flexibel träning. Där du har fler drop in-klasser och tider för open pole/open hoop att välja bland och då även tider då det är färre antal personer i studion. Läs mer om vårt abonnemang och hur träningen kan anpassas efter ditt behov här.

Gemensamt ansvar

Under våra klasser har du alltid en egen stång/lyra och vi har ett väldigt begränsat antal personer i lokalerna samtidigt. Vi desinficerar dagligen utrustning och dörrhandtag. Vi hjälps alla åt med att:

  • Stanna hemma vid minsta tecken på luftvägsinfektion (hosta, feber eller andningssvårigheter). Det gäller även tider då det är färre aktiviteter i studion.
  • Tvätta händerna innan klass.
  • Desinficera stången noga innan och efter träningen.
  • Om möjligt hjälpa till att ta med en egen mikroduk, så avlastar du studions tvättmängd då alla mikrodukar tvättas efter varje användning.
  • Om möjligt komma ombytt och lagom till din klass börjar för att kunna hålla ner antalet personer som är i och utanför danssalarna.

Avbokning

JOM studio omfattas av undantaget i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler distanshandelslagen. Det innebär att alla bokningar efter att kursen har startat är bindande eftersom din bokning reserverar en plats på kursen. Vid skada eller sjudom kan du med läkarintyg få förlängd möjlighet att ta igen missade klasser eller få tillbaka avgiften för de klasserna du missar. Läs våra fullständiga bokningsvillkor för mer detaljerad information om vad som gäller.

Väljer du som deltagare att själv avstå från att delta i en aktivitet eller kurs, utan att JOM studio har ställt in den, gäller i dagsläget våra ordinarie avbokningsvillkor.