Bokningsvillkor

Våra allmänna villkor är tillämpliga på samtliga bokningar av kurser, klasser, events, öppen träning och övrig förenlig verksamhet som tillhandahålls av JOM studio AB, org. nr. 559307-8396. Genom din bokning anses du därmed ha accepterat våra bokningsvillkor.

Bokning

Om kursdeltagaren är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren ingår då avtal med oss och den underårige anges som den som deltar i vår kurs. Alla som är under 18 år måste ha med sig målsmans underskrift vid första tillfället.

Anmälan görs via vårt bokningssytem Agendo genom att ange fullständigt namn, telefonnummer och e-postadress. Bokningar med smeknamn och utan kontaktuppgifter godkänns ej. Du ansvarar själv över att boka in dig på rätt nivå. Bokningsbekräftelse skickas via e-post, så kontrollera din skräpkorg så bekräftelsen inte hamnar där. Om du råkar dubbelboka dig eller om du är osäker på om din bokning gick igenom så får du kontakta oss via info@jomstudio.se så du inte blir betalningsskyldig för två platser.

Ett minimum antal deltagare krävs för att en kurs eller klass ska starta. Detta minimumantal kan variera beroende på kurs/klass och om vi ställer in så meddelas detta via e-post till anmälda deltagare minst ett dygn innan kursstart.

Betalning

Betalning görs via bokningssytemet Agendo. Utebliven betalning betyder inte att du är avanmäld från kursen. Om du önskar delbetala eller verkligen inte har möjlighet att betala i tid eller hela beloppet på en gången så kontaktar du oss via info@jomstudio.se Skicka information på hur många gånger du vill dela upp din betalning så ska vi se om vi kan hjälpa dig med en lösning.

Fakturaköp – Vid betalning mot faktura skickas fakturan av Cready via e-post. Betalningsvillkor är 20 dagar från köpdatumet. Där ingår en fakturaavgift på 20 kr som du accepterar att betala om du köper mot fakturabetalning. Kika i din skräpkorg så inte fakturan hamnar där.

Plusmedlem & rabatter

Rabattkoder kan inte kombineras med andra rabatter såsom vid köp av klippkort/presentkort. Alla rabattkoder är personliga och får inte användas för köp av aktiviteter som ska nyttjas av någon annan än personen rabattkoden tillhör. Du som är plusmedlem kommer erhålla en rabattkod som du själv nyttjar för de kurser och aktiviteter som den gäller för. Du ansvarar själv för att ta del av informationen om för vilka aktiviteter din rabattkod gäller samt att ange den vid köp.

Plusmedlemskap köps för ett minimum om tre sammanhängande månader tills uppsägning. Du avbokar via Agendo/mina bokningar. Du kan när som helst efter de tre första månaderna avboka ditt plusmedlemskap. Månadskostnaden dras köpdagen för varje månad och vid avbokning dras inte nästkommande månadsavgift så länge du avbokar innan köpdagen den månaden. Avbokar du innan de tre första månaderna löpt så avbryter du innan du genomfört betalning för tre månader. Vi kommer då skicka faktura för resterande belopp plus 50 kr i fakturaavgift då våra villkor för köp av abonnemang är för minst tre sammanhängande månader.

Du som går en kurs (kursmedlem) har också vissa rabatter för öppen träning. Rabattkod skickas ut via e-post när du gör en kursanmälan och du ansvarar själv för att ta del av informationen om vilka träningstillfällen din rabattkod gäller för samt att ange den vid köp. Missbruk av rabattkoder, dvs om du använder dessa för aktiviteter som inte ingår i ditt köp, kan leda till en tidsbegränsad avstängning för bokning av öppen träning. Beroende på omfattningen kan vi också välja att skicka en faktura till dig för de ej godkända och erhållna rabattbeloppet.

Vi förbehåller oss rätten att när som helt ändra priset på plusmedlemskap och du kan då välja om du vill fortsätta vara plusmedlem.

Byte av kurs och missade klasstillfällen

MISSADE TILLFÄLLEN – Är du anmäld till en kurs har du en reserverad plats i den kursen, men i mån om plats kan du ta igen missade klasstillfällen i kurser på andra tider, så länge nivån passar dig. Förmånen nyttjar du i de kurser som har lediga platser när kursen startar (drop in-klasser) eller i fokusklasser och du får endast ta igen de veckor du går en kurs. Om du vill nyttja rätten att “ta igen” en missad klass måste du också avboka/meddela oss din avbokning av klassen minst 6 timmar innan klassen startar. Vet du med dig att du kommer missa ett kurstillfälle kan du avboka via Agendos app eller inlogg via hemsidan. Du kommer till Agendo genom att klicka på bokaknappen som ligger på flera sidor (bland annat här). Logga in på ditt konto och klicka på Bokningar, klicka sen på krysset för klassen du vill avboka. Finns det inget kryss kan det hända att avbokningstiden har passerat eller att du måste avboka via appen då funktionen att avboka kurstillfällen inte fungerar via hemsidans inlogg. (se också bokningsvillkoren).

BOKA “TA IGEN” – När du vill ta igen ett missat kurstillfälle måste du också boka din plats och behöver du avboka bokningen för att ta igen så ska detta ske minst 24 timmar innan klasstillfället. Du ansvarar själv för att ha koll på hur många klasstillfällen du deltagit vid. I den mån en ledig kursplats lagts ut som drop in-plats kommer köp av kursplatsen (d.v.s köp av samtliga tillfällen i kursen) prioriteras över “ta igen” och enstaka köp. Drop in-klasser kan då komma att ställas in, eftersom det inte längre finns en ledig plats i kursen. Detta gäller även om drop in-platser bokats för köp eller ta igen. Har du köpt en drop in-plats som ställs in får du pengarna tillbaka för den klassen.

FRÅNVAROANMÄLAN I KURS – Avbokas minst 6 h innan klassens starttid rätten att “ta igen” den missade klassen.

AVBOKNING “TA IGEN” – Bokad drop in/fokusklass för att kostnadsfritt “ta igen” en missad klass ska avbokas minst 24 h innan klassens starttid för att någon annan ska ha möjlighet att ta igen.

BYTA KURS – Om du vill byta till en annan kurs så kan du också göra detta i mån om plats. Om möjlighet finns så ska du inte avboka och köpa om själv, utan kontakta oss så vi kan flytta dig istället. Detta för att vi ska slippa få dubbla avgifter. (Gäller för avbokning/byte av kurs.)

Ändringar i schemat

JOM studio har rätt att byta instruktör på en kurs/klass utan att i förväg meddela deltagarna. Det gäller även om kursen har startat. Vår ambition är att aldrig ställa in kurser/klasser, utan vid eventuell sjukdom sätta in en vikarie. Om ingen lämplig vikarie finns tillgänglig så kan öppen träning istället komma att erbjudas vid det aktuella tillfället samt kommer du erbjudas att ta igen det missade tillfället i drop in-klasser. Skulle vi dock behöva ställa in så försöker vi meddela detta så snart som möjligt och informationen går ut via e-post eller sms.

Ångerrätt

JOM studio omfattas av undantaget i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler distanshandelslagen. Det innebär att alla bokningar efter att kursen har startat är bindande eftersom din bokning reserverar en plats på kursen. Avanmälan måste ske senast innan kursen startar (se Avbokning nedan). Behöver du däremot byta till en annan kurs så går det bra även under kursens gång, så länge det finns en ledig plats i kursen du vill byta till. Är du osäker på om din bokning har gått igenom, eller om du saknar bokningsbekräftelse på mail, kontakta oss så hjälper vi dig. Avbokning och byte av kurs görs till info@jomstudio.se

Avbokning

Vill du avboka enstaka tillfällen i en kurs du deltar i se Byte av kurs och missade klasstillfällen ovan. Vill du avboka din plats helt i en kurs måste du göra detta minst en vecka innan kursstart för att slippa bli betalningsskyldig, då du reserverar en plats i kursen så länge du är bokad. Kurser avbokas genom att skicka e-post till info@jomstudio.se då din faktura inte makuleras automatiskt i vårt bokningssystem.

  • Minst 7 dagar innan datum för kursstart: 0 % betalningsskyldig/100 % återbetalning (förutom faktureringsavgiften på 20 kr vid betalad faktura). Vid avbokning efter att påminnelse skickats ut tar vi ut en administrationsavgift på 50 kr pga av att vi får extra kostnader med påminnelser samt får du betala påminnelseavgifter.
  • 1-6 dagar innan datum för kursstart: 25 % betalningsskyldig/75 % återbetalning
  • 0 dagar innan datum för kursstart: 100 % betalningsskyldig/0 % återbetalning
  • Drop in-klasser: Avbokning ska alltid ske minst 24 timmar innan respektive tillfälle.
  • Öppen träning: Bokning/avbokning ska alltid ske minst 4 timmar innan respektive tillfälle.
  • Plusmedlemskap: Köps för minst tre sammanhängande månader. Du avbokar via Agendo/Bokningar. Du kan när som helst avboka ditt plusmedlemskap. Månadskostnaden dras köpdagen för varje månad och vid avbokning dras inte nästkommande månadsavgift så länge du avbokar innan köpdagen den månaden. Avbokar du innan de tre första månaderna löpt så avbryter du innan du genomfört betalning för tre månader. Vi kommer då skicka faktura för resterande belopp plus 50 kr i fakturaavgift då våra villkor för köp av abonnemang är för minst tre sammanhängande månader.

Vid skada eller sjudom som förhindrar fysisk aktivitet kan du med läkarintyg få förlängd möjlighet att ta igen missade klasser eller få tillbaka avgiften för de klasserna du missar. I de fallen måste du styrka din sjukdom eller skada genom läkarintyg. I dessa fall berör det endast dig läkarintyget avser, alltså för kurser/klasser du själv deltar i. Förfrågan om avbokning skickas via e-post till info@jomstudio.se senast fyra veckor efter att kursen avslutats. Efter denna tid görs ingen återbetalning.

Event & privata bokningar

Vi erbjuder 14 dagars öppet köp vid bokning av event. Därefter är bokningen bindande, men vid behov går det bra att flytta eventet till en annan dag, så länge studion är ledig. Ombokning av tid sker via e-post till info@jomstudio.se

Öppen träning – open pole/open hoop

Vid köp av öppen träning gäller särskilda bokningsvillkor och förhållningsregler. Du som deltagare måste ha förkunskaper inom respektive disciplin och du ansvarar för att kontakta studiopersonal och få den information som du behöver veta gällande regler och rutiner. Bokar/köper du öppen träning utan förkunskaper eller kännedom om våra regler återbetalas inga eventuella avgifter ifall du inte kan delta i passet. Du hittar mer information om bokningsreglerna för öppen träning här.

Pole Junior – barn & unga

Öppen träning (open pole, open aerial) ingår inte för kursdeltagare under 16 år. Barn och ungdomar kan inte heller bli plusmedlemmar. Deltagare under 18 år får bara boka bemannade pass i öppen träning.

Försäkring & hälsotillstånd

Medlemmar ansvarar själva för att hälsotillståndet är sådant att de riskfritt kan delta i JOM studios aktiviteter. Vi har dock en kollektiv olycksfallsförsäkring för medlemmar som deltar i vår verksamhet. Detta förutsätter att du vid kurs- och klassverksamhet samt egen träning följer våra förhållningsregler och villkor då vår försäkring inte täcker aktiviteter som går i strid mot dessa.

Ansvar kundens ägodelar

JOM studio ansvarar inte för förluster eller skador på medlemmars/besökares tillhörigheter som orsakats av stöld, inbrott eller av annan anledning.

Force Majeure

Om vi under kursens gång måste ställa in en kurs eller ändra ett kursupplägg av skäl som vi inte kan kontrollera (force majeure), exempelvis pandemier, allvarlig smittspridning, strejker och liknande händelser som vi inte rimligtvis kunnat förutse har du inte rätt att få pengarna tillbaka för kursen du anmält dig till. Vi kommer dock alltid göra vårt bästa för att anpassa verksamheten till att kunna fortlöpa. Om vi behöver göra ändringar i kursupplägg eller kursstart kommer vi informera dig om detta.

Kontrollera epostadress

Kontrollera så du skriver in din e-postadress korrekt då du kommer få information, bokningsbekräftelse, digital nyckel och faktura eller kvitto via den e-postadress du anger. Kolla gärna så att våra e-postutskick inte hamnar i din skräpkorg. Om du har skapat inlogg via ditt Facebook-konto är ett tips att dubbelkolla vilken epost du har registrerad där. Behöver du ändra den till en annan e-post kan du uppdatera den på Facebook och logga in på nytt i Agendo, så kommer den synkas även i våra system.

Personuppgifter

När du bokar kurs eller event hos oss gör du det via bokningssystemet Agendo. Där sparas ditt namn och din mailadress (samt profilbild i Agendo om du har länkat ditt konto till Facebook). Ditt tidigare deltagande i kurser och aktiviteter hjälper oss i arbetet med att erbjuda så bra undervisning som möjligt. Om du vill ha ett utdrag på dina personuppgifter eller tas bort från vårt register ber vi dig maila till info@jomstudio.se

Integritet – filmning och fotografering

Filmning och fotografering under klasser får endast ske med godkännande av JOM studios personal samt av eventuella övriga medverkande på fotot/filmen. Allt kursmaterial är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och dokumentering av klassupplägg och teknikgenomgångar kan i viss mån få göras för eget bruk, men dokumentering får inte spridas till eller användas av tredje part utan JOM studios tillåtelse.